Opplæring - Fagrevisor sakkyndig virksomhet

Sikkerhet må være høyt prioritert for bruk av arbeidsutstyr.
Konsekvensen av dårlig sikkerhet kan få alvorlige følger for den forulykkede, ledelse og videre arbeid. Brukere som har den sikkerhetsfokus som følger med opplæringen, vil forutse potensielle vanskelige utfordringer og farlige situasjoner, knyttet til bruk av farlig arbeidsutstyr. Sikkerhetsopplæring er en god investering og flere og flere arbeidsgivere innser verdien av riktig opplæring i dagens konkurransesituasjon.