Fallsikring

Kursbeskrivelse:
Grunnleggende kunnskap og ferdigheter for å kunne sikre seg forsvarlig
ved hjelp av ulike typer sikringsutstyr.

Kursinnhold:
  • Introduksjon av fallsikring
  • Lover og forskrifter
  • Hoveddelene i PVU
  • Bruk og valg av utstyr
  • Vedlikehold
  • Kontrollrutiner
  • Redningsplan
  • Oppsummering

Forkunnskaper:
Ingen

Pris:
Kr 2 400.-
Eks. reisekostnader

Sted:
Fast kursprogram i Lier og holdes bedriftsinternt over hele landet. Min. 4 personer
Ta kontakt om du ønsker kurs på din arbeidsplass.

Sted:
Industrikurs AS holder også bedriftsinterne kurs over hele landet.
Ta kontakt om du ønsker kurs på ditt bosted eller arbeidsplass.

Hensikt:
Bevisstgjøre bruker på valg av rett utstyr og redningsplan.

Målgruppe:
Personell som benytter PVU (personlig verneutstyr) daglig eller sporadisk og med behov for enkel fallsikringsopplæring.

Opplæring er i henhold til forskrift fra Arbeidstilsynet
Bruk av personlig verneutstyr