Farlig småverktøy

Kursbeskrivelse:
Teorikurs med gjennomgang på det aktuelle utstyret.
Varighet avtales med bakgrunn i type og mengde utstyr.

Kursinnhold:
  • Innledning og krav til bruker
  • Lover og forskrifter
  • Sikkerhetsregler og typiske ulykker
  • Bruksanvisning og dokumentasjon
  • Sikker bruk og sikkerhetsregler
  • Vedlikehold

Forkunnskaper:
Ingen

Pris:
Kr 2 400.-
Eks. reisekostnader

Sted:
Holdes bedriftsinternt over hele landet. Min. 4 personer
Ta kontakt om du ønsker kurs på din arbeidsplass.

Hensikt:
Hensikten med opplæringen er å gi eleven en god teoretisk grunnopplæring
i sikker bruk av farlig småverktøy slik at uhell og ulykker minimaliseres.

Målgruppe:
Alle som skal bruke farlig småverktøy i sitt arbeid.
Dette utstyret baserer seg på kundens risikovurdering.

Dokumentert opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid §10-1 og 10-2