Kranbruker

Kursbeskrivelse:
Timeantall avtales i hvert enkelt tilfelle.
Dokumentert opplæring i kranbruk og løfteredskap tilpasset kundens behov.
Kurset baserer seg på kundens risikovurdering og opplæringen tilpasses og begrenses til utstyret.

Eksempel på kursinnhold: (tilpasses kundens behov)
 • Innledning og krav til kranfører
 • Gjeldende lover og forskrifter
 • Ulykker / årsakssammenheng
 • Oppbygging av ulike typer kraner
 • Elektrisk anlegg på kraner / sikkerhetsbrytere
 • Ståltau / krok
 • Sertifisering / dokumentasjon
 • Kontroll og vedlikehold,
 • Sikkerhetsregler ved bruk
 • Løfteredskaper og tabeller
 • Teoretiske og praktiske øvingsoppgaver

Forkunnskaper:
Ingen

Sted:
Industrikurs AS holder bedriftsinterne kurs over hele landet.
Ta kontakt om du ønsker kurs på din arbeidsplass.

Pris:
Avtales

Hensikt:
Hensikten med opplæringen er å gi kranbrukere en god teoretisk grunnopplæring i sikker bruk av løfteutstyr. Opplæringen skal gi brukerne god innsikt i prinsippene for løfteinnrettningenes oppbygning, virkemåte, vedlikehold, slik at uhell og ulykker i forbindelse med bruk under løfteoperasjoner unngås.

Målgruppe:
Alle som skal bruke svingkraner, spesielle løfteinnretninger.
Samt traverskraner der eier har risikovurdert bruken til ikke å medføre fare.

Dokumentert opplæring i henhold til Forskrift om utførelse av arbeid §10-1 og 10-2