Om

Industrikurs AS er opplæringsvirksomhet etablert i 2004 med Bedriften er medlem av Noorsi (Norsk organisasjon for sikkerhetsopplæring) og KTF (Kranteknisk forening) har også stort kontaktnett i bransjen som bidrar til at Industrikurs AS alltid vil være i forkant ved eventuelle endringer.

Kursleder har ca 30 års allsidig erfaring med kraner som bidrar til bred forståelse for bruk av løfte- og arbeidsutstyr som gjenspeiler undervisningen.

Industrikurs AS er engasjert av KIWA Teknologisk Institutt Sertifisering AS som fagrevisor på sakkyndig virksomheter. På bakkrunn av dette holder Industrikurs AS kun kurs på forespørsel.

Holder kurs i regelverk, rutiner og styringssystem beregnet for: Faglig leder, Kontrollører og HMS-personell.


Industrikurs AS har hovedkontor og kursfasiliteter på Lier Bygdetun. Holder kurs kun på forespørsel. Har for tiden liten aktivitet på sertifisert opplæring på grunn av mye oppdrag som fagrevisor.


Industrikurs AS er engasjert som fagrevisror for KIWA Teknologisk Institutt Sertifisering AS for revisjoner ar Sakkyndig virksomheter.


Holder kurs i regelverk, rutiner og styringssystem beregnet for: Faglig leder, Kontrollører og HMS-personell.


Industrikurs AS har hovedkontor og kursfasiliteter på Lier Bygdetun.

Adresse:
Industrikurs AS
Paradisbakkene 29
3403 Lier
Tlf 99 37 30 30
Kart til Industrikurs AS: http://g.co/maps/zfnd