Sakkyndig virksomhet

Indistrikurs AS er engasjert av KIWA Teknologisk Institutt Sertifisering AS som fagrevisor på sakkyndige virksomheter.

Industrikurs AS holder også kurs for: Faglig ledere, kontrollører og andre personer som er knyttet opp mot sakkyndig virksomhet.

Tema:
Faglig leders krav til kompetanse og styringssystem
Kontrollørs krav til kompetanse og rutiner
Krav til syringssystem
Gjennomgang av nødvendig regelverk

Dersom du har spørsmål eller ønsker kontakt
Bruk skjema eller ring 99 37 30 30
Åsmund Johannessen
*
*
*